Gore navedene cijene su cijene gotovih postera, kojima možete promjeniti boju ili tekst. Ukoliko želite poster dizajniran isključivo za Vas, koji nije za daljnju prodaju, cijena dizajna postera, neovisno o veličini, iznosi 500 kn + cijena tiska.